no-img
مدرسه فایل

دسته بندی ها سناریو و الگوی برتر تدریس


مدرسه فایل
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » دسته بندی ها » سناریو و الگوی برتر تدریس
دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد ضرب کسر ها ریاضی پنجم ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد ضرب کسر ها ریاضی پنجم ابتدایی


همکار عزیز با دانلود فایل سناریو و الگوی تدریس در مورد ضرب کسر ها ریاضی پنجم ابتدایی با قیمت بسیار مناسب در خدمت شما هستیم.این فایل سناریو و الگوی تدریس در مورد ضرب کسر ها ریاضی پنجم ابتدایی در تعداد صفحات 24 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش در سایت مدرسه فایل،در دسترس است و شما میتوانید بهترین و با کیفیت ترین فایل ضرب کسر ها ریاضی پنجم ابتدایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / مارس / 2021   بازدید : 185   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد اعداد زوج و فرد ریاضی دوم ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد اعداد زوج و فرد ریاضی دوم ابتدایی


همکار عزیز بهترین فایل سناریو و الگوی تدریس در مورد اعداد زوج و فرد ریاضی دوم ابتدایی را با قیمت بسیار مناسب فقط و فقط از سایت ما دانلود کنید.این فایل سناریو و الگوی تدریس در مورد اعداد زوج و فرد ریاضی دوم ابتدایی در تعداد صفحات 24 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش در سایت مدرسه فایل،در دسترس است و شما میتوانید بهترین و با کیفیت ترین فایل اعداد زوج و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / مارس / 2021   بازدید : 161   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد ضرب اعداد یک رقمی ریاضی سوم ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد ضرب اعداد یک رقمی ریاضی سوم ابتدایی


همکار عزیز اگر میخواهید بهترین فایل سناریو و الگوی تدریس در مورد ضرب اعداد یک رقمی ریاضی سوم ابتدایی را با قیمت بسیار مناسب دانلود کنید با ما همراه باشید.این فایل سناریو و الگوی تدریس در مورد ضرب اعداد یک رقمی ریاضی سوم ابتدایی در تعداد صفحات 32 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش در سایت مدرسه فایل،در دسترس است و شما میتوانید بهترین و با کیفیت ترین فایل ضرب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / مارس / 2021   بازدید : 188   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر ریاضی چهارم ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر ریاضی چهارم ابتدایی


همکار عزیز در اینجا بهترین فایل سناریو و الگوی تدریس در مورد ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر ریاضی چهارم ابتدایی را با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.این فایل سناریو و الگوی تدریس در مورد ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر ریاضی چهارم ابتدایی در تعداد صفحات 25 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش در سایت مدرسه فایل،در دسترس است و شما میتوانید بهترین و با کیفیت ترین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / مارس / 2021   بازدید : 136   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد زمین پویا علوم ششم ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد زمین پویا علوم ششم ابتدایی


همکار عزیز دانلود فایل سناریو و الگوی تدریس در مورد زمین پویا علوم ششم ابتدایی را با قیمت بسیار مناسب به شما پیشنهاد میکنیم.این فایل سناریو و الگوی تدریس در مورد زمین پویا علوم ششم ابتدایی در تعداد صفحات 26 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش در سایت مدرسه فایل،در دسترس است و شما میتوانید بهترین و با کیفیت ترین فایل زمین پویا علوم ششم ابتدایی را از اینجا دانلود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / مارس / 2021   بازدید : 212   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد زمین خانه ی سنگی ما علوم اول ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد زمین خانه ی سنگی ما علوم اول ابتدایی


همکار عزیز جهت دانلود بهترین فایل سناریو و الگوی تدریس در مورد زمین خانه ی سنگی ما علوم اول ابتدایی با قیمت بسیار مناسب با ما همراه باشید.این فایل سناریو و الگوی تدریس در مورد زمین خانه ی سنگی ما علوم اول ابتدایی در تعداد صفحات 24 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش در سایت مدرسه فایل،در دسترس است و شما میتوانید بهترین و با کیفیت ترین فایل زمین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / مارس / 2021   بازدید : 165   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد تقسیم غیر اساسی با باقی مانده ریاضی چهارم ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد تقسیم غیر اساسی با باقی مانده ریاضی چهارم ابتدایی


همکار عزیز با دانلود فایل سناریو و الگوی تدریس در مورد تقسیم غیر اساسی با باقی مانده ریاضی چهارم ابتدایی با قیمت بسیار مناسب در خدمت شما هستیم.این فایل سناریو و الگوی تدریس در مورد تقسیم غیر اساسی با باقی مانده ریاضی چهارم ابتدایی در تعداد صفحات 23 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش در سایت مدرسه فایل،در دسترس است و شما میتوانید بهترین و با کیفیت ترین فایل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / مارس / 2021   بازدید : 127   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد تقسیم کسرها ریاضی ششم ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد تقسیم کسرها ریاضی ششم ابتدایی


همکار عزیز بهترین فایل سناریو و الگوی تدریس در مورد تقسیم کسرها ریاضی ششم ابتدایی را با قیمت بسیار مناسب فقط و فقط از سایت ما دانلود کنید.این فایل سناریو و الگوی تدریس در مورد تقسیم کسرها ریاضی ششم ابتدایی در تعداد صفحات 27 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش در سایت مدرسه فایل،در دسترس است و شما میتوانید بهترین و با کیفیت ترین فایل تقسیم کسرها ریاضی ششم ابتدایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / مارس / 2021   بازدید : 122   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد تقسیم فرایندی ریاضی چهارم ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد تقسیم فرایندی ریاضی چهارم ابتدایی


همکار عزیز اگر میخواهید بهترین فایل سناریو و الگوی تدریس در مورد تقسیم فرایندی ریاضی چهارم ابتدایی را با قیمت بسیار مناسب دانلود کنید با ما همراه باشید.این فایل سناریو و الگوی تدریس در مورد تقسیم فرایندی ریاضی چهارم ابتدایی در تعداد صفحات 27 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش در سایت مدرسه فایل،در دسترس است و شما میتوانید بهترین و با کیفیت ترین فایل تقسیم فرایندی ریاضی چهارم ابتدایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / مارس / 2021   بازدید : 133   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد تقسیم چند رقم بر یک رقمی ریاضی چهارم ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد تقسیم چند رقم بر یک رقمی ریاضی چهارم ابتدایی


همکار عزیز در اینجا بهترین فایل سناریو و الگوی تدریس در مورد تقسیم چند رقم بر یک رقمی ریاضی چهارم ابتدایی را با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.این فایل سناریو و الگوی تدریس در مورد تقسیم چند رقم بر یک رقمی ریاضی چهارم ابتدایی در تعداد صفحات 24 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش در سایت مدرسه فایل،در دسترس است و شما میتوانید بهترین و با کیفیت ترین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / مارس / 2021   بازدید : 153   نویسنده : نگار رفیعی
error: Content is protected !!