no-img
مدرسه فایل

دانلود ها


مدرسه فایل
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » دانلود ها
دانلود پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان پایه چهارم

دانلود پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان پایه چهارم


معلم عزیز پایه چهارم ابتدایی دانلود فایل تدریس درس نهم هدیه های آسمان پایه چهارم را به شما پیشنهاد میکنیم.با دانلود این فایل درس نهم هدیه های آسمان پایه چهارم شما میتوانید از درس نهم یک تدریس عالی داشته باشید و دانش آموزان خود را به یادگیری درس هدیه های آسمانی علاقه مند کنید.لازم به ذکر است که این فایل درس نهم هدیه های آسمان با فرمت پاورپوینت و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دسامبر / 2021   بازدید : 14   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود پاورپوینت درس هشتم هدیه های آسمان پایه چهارم

دانلود پاورپوینت درس هشتم هدیه های آسمان پایه چهارم


معلم عزیز پایه چهارم ابتدایی دانلود فایل تدریس درس هشتم هدیه های آسمان پایه چهارم را به شما پیشنهاد میکنیم.با دانلود این فایل درس هشتم هدیه های آسمان پایه چهارم شما میتوانید از درس هشتم یک تدریس عالی داشته باشید و دانش آموزان خود را به یادگیری درس هدیه های آسمانی علاقه مند کنید.لازم به ذکر است که این فایل درس هشتم هدیه های آسمان با فرمت پاورپوینت و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دسامبر / 2021   بازدید : 14   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان پایه چهارم

دانلود پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان پایه چهارم


معلم عزیز پایه چهارم ابتدایی دانلود فایل تدریس درس هفتم هدیه های آسمان پایه چهارم را به شما پیشنهاد میکنیم.با دانلود این فایل درس هفتم هدیه های آسمان پایه چهارم شما میتوانید از درس هفتم یک تدریس عالی داشته باشید و دانش آموزان خود را به یادگیری درس هدیه های آسمانی علاقه مند کنید.لازم به ذکر است که این فایل درس هفتم هدیه های آسمان با فرمت پاورپوینت و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دسامبر / 2021   بازدید : 14   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود پاورپوینت درس ششم هدیه های آسمان پایه چهارم

دانلود پاورپوینت درس ششم هدیه های آسمان پایه چهارم


معلم عزیز پایه چهارم ابتدایی دانلود فایل تدریس درس ششم هدیه های آسمان پایه چهارم را به شما پیشنهاد میکنیم.با دانلود این فایل درس ششم هدیه های آسمان پایه چهارم شما میتوانید از درس ششم یک تدریس عالی داشته باشید و دانش آموزان خود را به یادگیری درس هدیه های آسمانی علاقه مند کنید.لازم به ذکر است که این فایل درس ششم هدیه های آسمان با فرمت پاورپوینت و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دسامبر / 2021   بازدید : 12   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود پاورپوینت درس پنجم هدیه های آسمان پایه چهارم

دانلود پاورپوینت درس پنجم هدیه های آسمان پایه چهارم


معلم عزیز پایه چهارم ابتدایی دانلود فایل تدریس درس پنجم هدیه های آسمان پایه چهارم را به شما پیشنهاد میکنیم.با دانلود این فایل درس پنجم هدیه های آسمان پایه چهارم شما میتوانید از درس پنجم یک تدریس عالی داشته باشید و دانش آموزان خود را به یادگیری درس هدیه های آسمانی علاقه مند کنید.لازم به ذکر است که این فایل درس پنجم هدیه های آسمان با فرمت پاورپوینت و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دسامبر / 2021   بازدید : 24   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمان پایه چهارم

دانلود پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمان پایه چهارم


معلم عزیز پایه چهارم ابتدایی دانلود فایل تدریس درس چهارم هدیه های آسمان پایه چهارم را به شما پیشنهاد میکنیم.با دانلود این فایل درس چهارم هدیه های آسمان پایه چهارم شما میتوانید از درس چهارم یک تدریس عالی داشته باشید و دانش آموزان خود را به یادگیری درس هدیه های آسمانی علاقه مند کنید.لازم به ذکر است که این فایل درس چهارم هدیه های آسمان با فرمت پاورپوینت و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دسامبر / 2021   بازدید : 23   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود پاورپوینت درس سوم هدیه های آسمان پایه چهارم

دانلود پاورپوینت درس سوم هدیه های آسمان پایه چهارم


معلم عزیز پایه چهارم ابتدایی دانلود فایل تدریس درس سوم هدیه های آسمان پایه چهارم را به شما پیشنهاد میکنیم.با دانلود این فایل درس سوم هدیه های آسمان پایه چهارم شما میتوانید از درس سوم یک تدریس عالی داشته باشید و دانش آموزان خود را به یادگیری درس هدیه های آسمانی علاقه مند کنید.لازم به ذکر است که این فایل درس سوم هدیه های آسمان با فرمت پاورپوینت و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دسامبر / 2021   بازدید : 24   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود پاورپوینت درس دوم هدیه های آسمان پایه چهارم

دانلود پاورپوینت درس دوم هدیه های آسمان پایه چهارم


معلم عزیز پایه چهارم ابتدایی دانلود فایل تدریس درس دوم هدیه های آسمان پایه چهارم را به شما پیشنهاد میکنیم.با دانلود این فایل درس دوم هدیه های آسمان پایه چهارم شما میتوانید از درس دوم یک تدریس عالی داشته باشید و دانش آموزان خود را به یادگیری درس هدیه های آسمانی علاقه مند کنید.لازم به ذکر است که این فایل درس دوم هدیه های آسمان با فرمت پاورپوینت و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دسامبر / 2021   بازدید : 23   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود پاورپوینت درس اول هدیه های آسمان پایه چهارم

دانلود پاورپوینت درس اول هدیه های آسمان پایه چهارم


معلم عزیز پایه چهارم ابتدایی دانلود فایل تدریس درس اول هدیه های آسمان پایه چهارم را به شما پیشنهاد میکنیم.با دانلود این فایل درس اول هدیه های آسمان پایه چهارم شما میتوانید از درس اول یک تدریس عالی داشته باشید و دانش آموزان خود را به یادگیری درس هدیه های آسمانی علاقه مند کنید.لازم به ذکر است که این فایل درس اول هدیه های آسمان با فرمت پاورپوینت و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دسامبر / 2021   بازدید : 22   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود طرح درس ماهانه تفکر و پژوهش ششم

دانلود طرح درس ماهانه تفکر و پژوهش ششم


ما در اینجا بهترین فایل طرح درس ماهانه تفکر و پژوهش ششم را با قیمت بسیار مناسب برای شما معلم عزیز پایه ششم قرار دادیم.جهت مطالعه و دانلود این طرح درس ماهانه تفکر و پژوهش ششم در فرمت word و قابل ویرایش ادامه مطلب را بخوانید تا با اطمینان باکیفیت ترین طرح درس ماهانه تفکر و پژوهش ششم را دانلود کنید.خیلی مفتخریم که سایت ما را برای دانلود طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دسامبر / 2021   بازدید : 20   نویسنده : نگار رفیعی
error: Content is protected !!