no-img
مدرسه فایل

دانلود ها


مدرسه فایل
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » دانلود ها
دانلود طرح درس پیش دبستانی آشنایی با آب

دانلود طرح درس پیش دبستانی آشنایی با آب


معلم پیش دبستانی محترم با دانلود طرح درس پیش دبستانی آشنایی با آب در تعداد 4 صفحه در فرمت word و ویرایش و تغییرات دلخواه با قیمت 5000 هزار تومان در خدمت شما هستیم. نام فایل : طرح درس آشنایی با آب فرمت فایل: word و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل: 4 صفحه قسمتی از فایل اهداف جزئی: 1- با فوايد آب آشنا شوند. اهداف رفتاری: 1-موارد استفاده از آب را نام ببرند.(دانش) 2- راه های تمیز نگه داشتن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / دسامبر / 2020   بازدید : 223   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود طرح درس پیش دبستانی مفهوم مقابله ی یک به یک

دانلود طرح درس پیش دبستانی مفهوم مقابله ی یک به یک


معلم پیش دبستانی محترم با دانلود طرح درس پیش دبستانی مفهوم مقابله ی یک به یک در تعداد 4 صفحه در فرمت word و ویرایش و تغییرات دلخواه با قیمت 5000 هزار تومان در خدمت شما هستیم. نام فایل : طرح درس مفهوم مقابله ی یک به یک فرمت فایل: word و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل: 4 صفحه قسمتی از فایل اهداف جزئی: 1-با مفهوم يک به يک آشنا شوند. 2- با کاربرد واِژه يک به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / دسامبر / 2020   بازدید : 213   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود طرح درس پیش دبستانی مفهوم گروه بندی یا طبقه بندی

دانلود طرح درس پیش دبستانی مفهوم گروه بندی یا طبقه بندی


معلم پیش دبستانی محترم با دانلود طرح درس پیش دبستانی مفهوم گروه بندی یا طبقه بندی در تعداد 4 صفحه در فرمت word و ویرایش و تغییرات دلخواه با قیمت 5000 هزار تومان در خدمت شما هستیم. نام فایل : طرح درس مفهوم گروه بندی یا طبقه بندی فرمت فایل: word و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل: 4 صفحه قسمتی از فایل اهداف جزئی: 1-با مفهوم گروه بندی(طبقه بندی) شوند. 2- به کاربرد واژه گروه بندی در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / دسامبر / 2020   بازدید : 226   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود طرح درس پیش دبستانی در مورد مفهوم دور و نزدیک

دانلود طرح درس پیش دبستانی در مورد مفهوم دور و نزدیک


معلم پیش دبستانی محترم با دانلود طرح درس پیش دبستانی مفهوم دور و نزدیک در تعداد 4 صفحه در فرمت word و ویرایش و تغییرات دلخواه با قیمت 5000 هزار تومان در خدمت شما هستیم. نام فایل : طرح درس مفهوم دور و نزدیک  فرمت فایل: word و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل: 4 صفحه قسمتی از فایل اهداف جزئی: 1-با مفهوم دورآشنا شوند. 2- با مفهوم نزديک آشنا شوند. 3- به کاربرد واژه دور و نزديک در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / دسامبر / 2020   بازدید : 245   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود طرح درس پیش دبستانی در مورد مفهوم چپ و راست

دانلود طرح درس پیش دبستانی در مورد مفهوم چپ و راست


معلم پیش دبستانی محترم با دانلود طرح درس پیش دبستانی مفهوم چپ و راست در تعداد 5 صفحه در فرمت word و ویرایش و تغییرات دلخواه با قیمت 5000 هزار تومان در خدمت شما هستیم. نام فایل : طرح درس مفهوم چپ و راست فرمت فایل: word و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل: 5 صفحه قسمتی از فایل اهداف جزئی: 1-اعضای راست و چپ بدن خود را بشناسند. 2- اعضای چپ و راست خود را از هم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / دسامبر / 2020   بازدید : 234   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود طرح درس پیش دبستانی در مورد مفهوم جلو و عقب یا جلو و پشت

دانلود طرح درس پیش دبستانی در مورد مفهوم جلو و عقب یا جلو و پشت


معلم پیش دبستانی محترم با دانلود طرح درس پیش دبستانی مفهوم جلو و عقب یا جلو و پشت در تعداد 4 صفحه در فرمت word و ویرایش و تغییرات دلخواه با قیمت 5000 هزار تومان در خدمت شما هستیم. نام فایل : طرح درس مفهوم جلو و عقب یا جلو و پشت فرمت فایل: word و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل: 4 صفحه قسمتی از فایل اهداف جزئی: 1-مفهوم فضايي جلو و عقب را درک بکنند. 2- [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / دسامبر / 2020   بازدید : 225   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود طرح درس پیش دبستانی در مورد مفهوم ترتیب و توالی

دانلود طرح درس پیش دبستانی در مورد مفهوم ترتیب و توالی


معلم پیش دبستانی محترم با دانلود طرح درس پیش دبستانی مفهوم ترتیب و توالی در تعداد 4 صفحه در فرمت word و ویرایش و تغییرات دلخواه با قیمت 5000 هزار تومان در خدمت شما هستیم. نام فایل : طرح درس مفهوم ترتیب و توالی فرمت فایل: word و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل: 4 صفحه قسمتی از فایل اهداف جزئی: 1-با مفهوم ترتیب و توالي شوند. 2- به کاربرد واژه ، ترتیب و توالي در زندگي روزمره [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / دسامبر / 2020   بازدید : 241   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود طرح درس پیش دبستانی مفهوم پهن و باریک

دانلود طرح درس پیش دبستانی مفهوم پهن و باریک


معلم پیش دبستانی محترم با دانلود طرح درس پیش دبستانی مفهوم پهن و باریک در تعداد 3 صفحه در فرمت word و ویرایش و تغییرات دلخواه با قیمت 5000 هزار تومان در خدمت شما هستیم. نام فایل : طرح درس مفهوم پهن و باریک فرمت فایل: word و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل: 3 صفحه  قسمتی از فایل اهداف جزئی: 1-با مفهوم پهن آشنا شوند. 2- با مفهوم باريک آشنا شوند. 3- به کاربرد واژه پهن و باريک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / دسامبر / 2020   بازدید : 229   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود طرح درس پیش دبستانی مفهوم پر و خالی

دانلود طرح درس پیش دبستانی مفهوم پر و خالی


معلم پیش دبستانی محترم با دانلود طرح درس پیش دبستانی مفهوم پر و خالی در تعداد 4 صفحه در فرمت word و ویرایش و تغییرات دلخواه با قیمت 5000 هزار تومان در خدمت شما هستیم. نام فایل : طرح درس مفهوم پر و خالی فرمت فایل: word و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل: 4 صفحه  قسمتی از فایل اهداف جزئی: 1-با مفهوم پر آشنا شوند. 2- با مفهوم خالي آشنا شوند. 3- با اندازه گیری مواد و پر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / دسامبر / 2020   بازدید : 243   نویسنده : نگار رفیعی
دانلود طرح درس پیش دبستانی مفهوم الگوی ترتیبی

دانلود طرح درس پیش دبستانی مفهوم الگوی ترتیبی


معلم پیش دبستانی محترم با دانلود طرح درس پیش دبستانی مفهوم الگوی ترتیبی در تعداد 4 صفحه در فرمت word و ویرایش و تغییرات دلخواه با قیمت 5000 هزار تومان در خدمت شما هستیم. نام فایل : طرح درس مفهوم الگوی ترتیبی فرمت فایل: word و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل: 4 صفحه  قسمتی از فایل اهداف جزئی: 1-با مفهوم الگو و ترتیب منظم آشنا شوند. 2-با مرتب کردن اشیاء بر اساس الگوی ترتیبي آشنا شوند. اهداف رفتاری: 1-تفاوت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / دسامبر / 2020   بازدید : 210   نویسنده : نگار رفیعی
error: Content is protected !!